ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ BFDX BF-320


Τιμή:
Τιμή πώλησης€35,20 EUR

Περιγραφή

Εύρος συχνοτήτων (ανάλογα με την έκδοση) BFDX BF-320 VHF: 136-174 MHz BFDX BF-320 UHF: 350-390 / 400-470 MHz

Κανάλια: 99

Βήμα συντονισμού: 25 / 12.5 KHz

Διαμόρφωση: 16KΦF3E / 8K50F3E

Ευαισθησία: ≤0.165

Επιλεκτικότητα uV: 55dB

Επιλεκτικότητα ενδοδιαμόρφωσης: 60 dB

Ισχύς μπάσο: 0,5 W

Παραμόρφωση του ήχου: ≤5%

Υψηλή ισχύς: 3 W

Εκπομπή εκτός της ζώνης: 60 dB

Μέγιστη απόκλιση της συχνότητας: ≤5 kHz / 2.5 kHz

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20 ... +60 C

You may also like

Recently viewed

Your title

Write or copy/paste Liquid code